Locatie

Gemeente Súdwest-Fryslân

Arbeidscentrum Sneek ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze gemeente bestaat uit 6 steden en 63 kernen en dorpen. Qua oppervlakte is het de grootste gemeente van Nederland. De combinatie van stedelijkheid en platteland en het omvangrijke grondgebied maken de gemeente uniek in Nederland.
De gemeente Sudwest-Fryslan is van nature verbindend, zowel fysiek via land en water maar ook in sociale zin. Een belangrijke pijler van de ontwikkelvisie is ‘grote sociale verbondenheid en participatie van alle inwoners. Arbeidscentrum Sneek is daar een mooi voorbeeld van; meedoen in de samenleving!

Gemakkelijk bereikbaar, gratis parkeerplaatsen

Arbeidscentrum Sneek is gelegen aan Westereems nummer 6 en ligt aan de noordkant van Sneek. Het arbeidscentrum is gemakkelijk bereikbaar met de auto en fiets via de Stadsrondweg Noord. Bij de rotonde links af de Lauwers in en direct de eerste weg rechts. Het Arbeidscentrum is het 3e pand aan de rechterkant. De locatie heeft 13 gratis parkeerplaatsen voor de deur.

Vriendelijke ontvangst

Bij binnenkomst wordt je direct vriendelijk ontvangen bij de receptie. In de ruim opgezette locatie zijn 4  afdelingen: de bakkerij, de catering, het groenatelier en de montage-werkplaats. Daarnaast worden er
Elke afdeling heeft zijn eigen team van mensen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. De persoonlijke ontwikkeling en arbeidsvreugde staan centraal! Natuurlijk is het ook zeer belangrijk dat de gemaakte afspraken kwalitatief, zorgvuldig en op tijd gerealiseerd worden. Maar door de jarenlange ervaring lukt dit over het algemeen zeer goed. Het werken in een team op Arbeidscentrum Sneek is dus een echte win-win situatie!

Begeleid werken

Voor het meedoen aan de samenleving staan de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen altijd centraal. Leven en werken naar wat mogelijk is. Soms is dat in de beschermde omgeving van de ondersteuning op locatie soms is dat begeleid werken midden in de samenleving. Maar altijd passend. Veel mensen met een beperking zijn bijzonder goed inzetbaar in een alledaagse werkomgeving. Arbeidscentrum Sneek zoekt samen met WIL dan naar geschikte mogelijkheden, met coaching van zowel werknemer als werkgever.

Openingstijden ma t/m vrij van 8.30 – 16 uur

Arbeidscentrum Sneek is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 uur tot 16.00 uur.
Begeleid werken op locatie gaat in onderling overleg met onze opdrachtgevers.