Het team

Samenwerken als één groot team

Bij Arbeidscentrum Sneek werken we als één groot team samen. Medewerkers, meewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Wel heeft iedereen zo zijn eigen specialiteit en taak in het team. Begeleiding en vakmanschap worden ondersteund door de begrippen; betrouwbaar, betrokken, ondernemend en slim.

Ons motto is: Ieder mens is uniek en samen kunnen we heel veel!


Meewerkers

Als meewerker kun je 1 of meerdere dagdelen werken op een afdeling. Je kunt bij ons zeer zelfstandig werken, maar er is ook altijd hulp en ondersteuning in de buurt. De meeste meewerkers werken bij ons de gehele week. elke dag met plezier naar je werk gaan, werken in een leuk team met fijne collega’s.

Jobcoaching, arbeidsmarktintegratie en Begeleid Werken

Actief meedoen in de samenleving geeft veel voldoening en zorgt voor persoonlijke groei. Het hebben van werk speelt daarbij een belangrijke rol. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen via Begeleid Werken WIL werkervaring op doen in een regulier bedrijf en indien mogelijk toe groeien naar een betaalde baan. Begeleid Werken ondersteunt mensen bij hun persoonlijke ontplooiing en integratie in de samenleving. Een jobcoach van Begeleid Werken biedt de cliënt hierbij de benodigde begeleiding. We starten met een intake gesprek met eventueel daarbij een arbeidscapaciteitenmeting (volgens de MELBA-techniek). Dan kijken we samen met de client naar de werkwensen, capaciteiten en doelen.
Met deze informatie gaat de jobcoach op zoek naar een passende werkplek. Wanneer die gevonden is worden werkgever en cliënt bij elkaar gebracht voor een sollicitatie- of kennismakingsgesprek. Als dit positief is, wordt er een werkplan opgesteld met werkdoelen en een werkervaringsplaats overeenkomst getekend.
De jobcoach
Na het opstellen van het werkplan traint de jobcoach de cliënt op de werkvoer, waarbij onder andere gelet wordt op arbeidshouding en -vaardigheden. De jobcoach blijft het arbeidsproces bewaken en komt regelmatig langs voor een werkbezoek. Tijdens het werkbezoek bespreken jobcoach, cliënt en werkgever het arbeidsproces waarin de gestelde werkdoelen centraal staan. Daarnaast is de jobcoach oproepbaar als er problemen zijn op de werkvloer die direct opgelost dienen te worden. De werkgever kan indien gewenst ook ondersteuning krijgen van de jobcoach. Niet iedereen vindt de omgang met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijk. Begeleid Werken Wil informeert de werkgever en werknemers over de mogelijkheden van hun nieuwe collega. Mocht er tijdens het traject loonwaarde ontstaan dan kan er een stap op de participatieladder worden gemaakt en wordt er onderzocht welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een betaalde baan.

Vrijwilligers

Vrijwilliger worden geeft meer dan alleen een goed gevoel. Wat voor de één zo eenvoudig is, is voor de ander heel bijzonder. Meedoen in de samenleving, iets voor een ander betekenen. Het kan allemaal bij Arbeidscentrum Sneek. Je kunt gerust bij ons binnen lopen, we geven je een rondleiding en vertellen je graag over de mogelijkheden en laten je kennis maken met de medewerkers en onze meewerkers.
Tijdens een kopje koffie of thee kun je alle vragen stellen en kunnen we van gedachte wisselen. Vrijwilliger worden kan al vanaf een paar uur in de week. We ontmoeten je graag!

Stage lopen

Stage lopen is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Via een stage leer je welke banen je leuk vindt en leer je wat er van je wordt verwacht. Stage lopen bij arbeidscentrum Sneek is meer dan leuk! Dit komt omdat we een zeer gevarieerde diensten verlenen. In Arbeidscentrum Sneek werken mensen met en zonder een verstandelijke beperking in de professionele bakkerij, de kantine/keuken, de werkplaats, de montageafdeling of het groenatelier.

Naast de beroepsgeorienteerde stage kun je bij ons ook een maatschappelijke stage plaats vervullen.
Een maatschappelijke stage doe je voor een ander. Tijdens je stage zul je ontdekken dat je anderen kunt helpen en dat mensen met wie je normaal geen contact hebt, leuk, interessant en aardig blijken te zijn. Je kunt hierbij denken aan: Zieke of oudere mensen, kinderen, gehandicapten, asielzoekers of mensen met een beperking die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Er is een belangrijk verschil tussen de maatschappelijke stage en een beroepsgerichte stage. De beroepsgerichte stage staat in het teken van een toekomstig beroep. Bij een maatschappelijke stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.

Bij ons kun je zowel voor de maatschappelijke stage als de beroepsgerichte stage te recht.

Klik hier voor het stageformulier